Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Orde van dienst Eerste Pinksterdag 31 mei 2020 Orde van dienst Eerste Pinksterdag 31 mei 2020


Orde Eerste Pinksterdag 31 mei 2020
Vijftigste Paasdag


 
Orgelspel vanaf 9.25 uur
 
Welkom door ouderling van dienst
 
Orgelspel: ‘Kom, laat ons deze dag’ (LB 672:1)
 
Inleiding op de dienst: Vijftigste Paasdag - Pinksteren
 
Orgelspel: Psalm 87
 
De paardenbloem
 
Orgelspel: ‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’ (LB 683)
 
Schriftlezing: Handelingen 2:1-13
 
Orgelspel: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (LB 360)
 
Overweging
 
Orgelspel: ‘Wij leven van de wind’ (LB 687)
 
Gebeden, na elke intentie een kaarsje ontsteken aan de Paaskaars
 
Slotwoord en zegen

Orgelspel: ‘De Geest des Heren heeft’ (LB 686

 
 
Voor alle gemeenteleden van (ongeveer) 65 jaar en ouder Voor alle gemeenteleden van (ongeveer) 65 jaar en ouder
Pastoraat (ouderen) update
We leven momenteel in een vreemde, verwarrende en onwerkelijke tijd.
Het coronavirus zet het hele leven op zijn kop. Het heeft voor bijna iedereen gevolgen. Voor sommigen is het ook heel spannend en roept deze situatie zorgen en
verdriet op.
Het spijt mij dat ik (voorlopig) niet meer bij u op bezoek kan komen en dat wij elkaar ook op andere momenten niet zullen ontmoeten. De huidige situatie kan betekenen dat mensen zich alleen voelen. Soms kan het dan helpen om even met iemand te praten.
Gelukkig kunnen wij ook contact onderhouden via de telefoon. Ik zal zelf hierin initiatief nemen, maar u kunt mij ook altijd bellen.
Even samen via de telefoon alles delen kan belangrijk zijn. Ja, ook als u gewoon even wilt praten, schroom dan niet en pak rustig de telefoon. Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 0512-510593. En wilt u liever iets van uw vragen en gedachten opschrijven, u kunt mij ook een mail sturen. Daar zal ik dan op reageren.
Mijn emailadres is: g.e.bekius@gmail.com
Laten we proberen om op deze manier elkaar nabij te zijn.
Ik wens u allen kracht en vertrouwen toe bij alles wat op u afkomt.

 
 
Bemoediging Bemoediging
Wees sterk en moedig omdat onze Heer ons niet loslaat.
Mijn familie, mijn landgenoten en ik, bidden voor jullie en voor de hele wereld.
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

We geloven dat onze almachtige God ons helpt om deze epidemie zo spoedig als mogelijk te boven te komen in Jezus naam, want Hij is het die ons zegt: 
In deze moeilijke tijd leven we mee met de protestantse kerken in Nederland en speciaal in Friesland.
Geliefde broers en zussen in Jezus Christus, het coronavirus wordt steeds erger.


Ds. Celestin Nsengimana
Presbyteriaanse Kerk Rwanda

 
 
 
Bemoedigende woorden van ds. Celestin uit Rwanda voor ons, hier in Fryslân. Hij spreekt over Gods trouw, en over dat wat wij als kerken kunnen doen. Net als bij ons zijn er vanwege het coronavirus geen kerkdiensten in Rwanda. Dat wat we doen als kerk is helaas maar heel weinig. Behalve dat we goed op elkaar proberen te letten, en mocht u zelf op één of andere manier contact willen hebben – maak contact, bel, laat uw zorgen weten.
Door alle maatregelen missen we het contact, het samenkomen met elkaar in de kerk. Dat is jammer, want juist dat wil je in deze tijden het liefste – elkaar ontmoeten. Samen bidden, samen zingen.
 
Jan Glas

 
 
Kind op zondag Kind op zondag
De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt!  
De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor u als abonnee, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen. 
Daarom stellen we nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor de komende twee zondagen, of zolang de kerken dicht zijn.  
 
 
KOMENDE TIJD KOMENDE TIJD
 
We spreken de hoop uit dat we elkaar vast kunnen houden in een moeilijke periode.
Als u behoefte heeft aan persoonlijk contact zijn onze predikanten natuurlijk beschikbaar.
U kunt altijd contact met hen opnemen:
            Ds. Jan Glas                – 0512-330880
            Gerda Bekius              – 0512-510593
 
We mogen bidden en hopen dat we samen onze wegen door deze bijzondere omstandigheden kunnen vinden. Hans Bouma schreef het gedicht ‘Ik woon er in’, bemoedigende woorden in een moeilijke tijd.
 
O God
dat er woorden zijn
die onbeperkt
van kracht blijven,
 
woorden die mij
ook nu verwarmen,
bemoedigen, dragen,
 
woorden zelfs bestand
tegen de dood –
 
zo veelzeggend,
zo onweersprekelijk.
 
Woorden van U.
Ik woon er in.


 
 
 
 

Inloggen


 

Pinksteren via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-05-2020 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-06-2020 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-06-2020 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-06-2020 om 9.30 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.