Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Orde van dienst Witte Donderdag 9 april Orde van dienst Witte Donderdag 9 april
 
Welkom door ouderling
Stelt zichzelf voor
Voorganger: Jan Glas
Psalm van deze dag / Inleidende tekst: Psalm 81 vs. 1 - 7

Juich voor de God van Jakob,
zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,
want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.

Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.
Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.

Jaap speelt 1 couplet van 547
Gebed
Jaap speelt: 1 strofe van Breek ons Heer het brood (Lied 379)
Schriftlezing: Mattheüs 26 vs. 20 – 30
Jaap speelt: 1 strofe van Breek ons Heer het brood (Lied 379)
Korte overweging 
Jaap speelt: 562 – 1 strofe
Gebeden
Slotwoord/zegenwoord
Jaap speelt afsluitend lied: 575 – Jezus leven van ons leven
 
Rondom de Stille Week en Pasen Rondom de Stille Week en Pasen

 
En dan staat toch weer de paasweek voor de deur. Een week waarin we stil staan bij de laatste dagen van het leven van onze Heer, Jezus Christus.

Dagen van terugdenken, maar vooral ook dagen van hoop omdat het leven van Jezus vooruitwijst naar Gods toekomst. Zeker in deze dagen vol van verwarring en onzekerheid is juist dat een troost en een houvast.
De paasweek is altijd een bijzondere week om dat we een aantal dagen bij elkaar komen om stap voor stap zijn weg te volgen. Dit jaar gaat dat niet, maar gelukkig hebben we nu wel veel mogelijkheden om toch met elkaar verbonden te zijn.

U kunt met ons meeluisteren en vanaf deze week ook kijken. Beide dorpen zijn op dezelfde manier bereikbaar via kerkdienstgemist.nl. Gewoon zoals u het gewend bent en dan natuurlijk wel Kootstertille aanklikken. We schakelen deze week naar de Benedictuskerk omdat daar een camera aanwezig is. Op de zondagen om 9.30u., maar als u later wilt luisteren kunt u dat natuurlijk doen via de website. Voor de komende week:

Palmpasen - ds. Gert Wijnstok - 9.30u
Witte Donderdag - ds Jan Glas - 19.30u
Goede Vrijdag - ds. Jan Glas - 19.30u.
Stille Zaterdag - Pastor Gerda Bekius - 19.30u.
Pasen - ds. Gert Wijnstok - 9.30u.

Houdt de website en (voor Kootstertille) de nieuwsbrief in de gaten voor het geval er iets wijzigt in de tijden.
En natuurlijk: mocht het nodig zijn dan kunt u ons als pastores altijd benaderen.

Hartelijke groet,
Pastor Gerda Bekius, Ds. Jan Glas & ds. Gert Wijnstok
 
 
Voor alle gemeenteleden van (ongeveer) 65 jaar en ouder Voor alle gemeenteleden van (ongeveer) 65 jaar en ouder
Pastoraat (ouderen) update
We leven momenteel in een vreemde, verwarrende en onwerkelijke tijd.
Het coronavirus zet het hele leven op zijn kop. Het heeft voor bijna iedereen gevolgen. Voor sommigen is het ook heel spannend en roept deze situatie zorgen en
verdriet op.
Het spijt mij dat ik (voorlopig) niet meer bij u op bezoek kan komen en dat wij elkaar ook op andere momenten niet zullen ontmoeten. De huidige situatie kan betekenen dat mensen zich alleen voelen. Soms kan het dan helpen om even met iemand te praten.
Gelukkig kunnen wij ook contact onderhouden via de telefoon. Ik zal zelf hierin initiatief nemen, maar u kunt mij ook altijd bellen.
Even samen via de telefoon alles delen kan belangrijk zijn. Ja, ook als u gewoon even wilt praten, schroom dan niet en pak rustig de telefoon. Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 0512-510593. En wilt u liever iets van uw vragen en gedachten opschrijven, u kunt mij ook een mail sturen. Daar zal ik dan op reageren.
Mijn emailadres is: 
Laten we proberen om op deze manier elkaar nabij te zijn.
Ik wens u allen kracht en vertrouwen toe bij alles wat op u afkomt.

 
 
Bemoediging Bemoediging
Wees sterk en moedig omdat onze Heer ons niet loslaat.
Mijn familie, mijn landgenoten en ik, bidden voor jullie en voor de hele wereld.
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

We geloven dat onze almachtige God ons helpt om deze epidemie zo spoedig als mogelijk te boven te komen in Jezus naam, want Hij is het die ons zegt: 
In deze moeilijke tijd leven we mee met de protestantse kerken in Nederland en speciaal in Friesland.
Geliefde broers en zussen in Jezus Christus, het coronavirus wordt steeds erger.


Ds. Celestin Nsengimana
Presbyteriaanse Kerk Rwanda

 
 
 
Bemoedigende woorden van ds. Celestin uit Rwanda voor ons, hier in Fryslân. Hij spreekt over Gods trouw, en over dat wat wij als kerken kunnen doen. Net als bij ons zijn er vanwege het coronavirus geen kerkdiensten in Rwanda. Dat wat we doen als kerk is helaas maar heel weinig. Behalve dat we goed op elkaar proberen te letten, en mocht u zelf op één of andere manier contact willen hebben – maak contact, bel, laat uw zorgen weten.
Door alle maatregelen missen we het contact, het samenkomen met elkaar in de kerk. Dat is jammer, want juist dat wil je in deze tijden het liefste – elkaar ontmoeten. Samen bidden, samen zingen.
 
Jan Glas

 
 
Kind op zondag Kind op zondag
De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt!  
De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor u als abonnee, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen. 
Daarom stellen we nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor de komende twee zondagen, of zolang de kerken dicht zijn.  
 
 
KOMENDE TIJD KOMENDE TIJD
 
We spreken de hoop uit dat we elkaar vast kunnen houden in een moeilijke periode.
Als u behoefte heeft aan persoonlijk contact zijn onze predikanten natuurlijk beschikbaar.
U kunt altijd contact met hen opnemen:
            Ds. Jan Glas                – 0512-330880
            Gerda Bekius              – 0512-510593
 
We mogen bidden en hopen dat we samen onze wegen door deze bijzondere omstandigheden kunnen vinden. Hans Bouma schreef het gedicht ‘Ik woon er in’, bemoedigende woorden in een moeilijke tijd.
 
O God
dat er woorden zijn
die onbeperkt
van kracht blijven,
 
woorden die mij
ook nu verwarmen,
bemoedigen, dragen,
 
woorden zelfs bestand
tegen de dood –
 
zo veelzeggend,
zo onweersprekelijk.
 
Woorden van U.
Ik woon er in.


 
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd
6de zondag
 
 
 

Inloggen


 

Witte Donderdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Goede Vrijdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Stille Zaterdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Paasmorgen via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 12-04-2020 om 9.30 uur
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 11.00
meer details

Bid je mee?
datum en tijdstip 22-04-2020 om 20.00
meer details

vrijdagmorgen gespreksgroep
datum en tijdstip 24-04-2020 om 9.30
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.