Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
WELKOM WELKOM

op de website van de Protestantse Gemeente in Kootstertille

 

De kerkdienst op zondagochtend vindt op dit moment online plaats, via kerkdienstgemist.nl, in de Benedictuskerk.
Aanvang 11.00 uur.
U bent van harte welkom om deze dienst live of later mee te beleven. 

 
Orde van dienst zondag 9 augustus Orde van dienst zondag 9 augustus

PG Kootstertille Benedictuskerk – via Kerkdienstgemist
 
Orgelspel
 
Welkom door ouderling van dienst
 
Orgelspel: Psalm 95 – Steek nu voor God de loftrompet
 
Inleiding op de dienst & gebed
 
Orgelspel: Uit Oer is hij getogen (LB 803)
 
Kiezen
 
Schriftlezing: Romeinen 8 vs. 26 – 30
 
Orgelspel: Mensen, wij zijn geroepen om te leven (LB 827)
 
Overweging
 
Orgelspel:  Psalm 75 – U alleen U loven wij
 
Gebeden
 
Slotwoord en zegen
 
Orgelspel: De wereld is van Hem vervuld (LB 825)
 
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

In de kerkenraad hebben we besproken hoe we de komende zomerperiode verdergaan met de diensten.
We horen natuurlijk van de vele goede berichten dat er weer van alles kan en mag, maar in de praktijk valt dat toch wel tegen omdat er rond kerkdiensten nog steeds veel regels en aanbevelingen zijn vanuit de regering en het RIVM.
Om de diensten zo te organiseren dat we voldoen aan alle voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen (u kunt dit nalezen op www.protestantsekerk.nl) moet er nog best veel gebeuren in het kerkgebouw en qua menskracht.
Het is op dit moment niet haalbaar om zo kort voor de zomervakantie diensten met kerkgangers te organiseren.
We hebben besloten om gedurende de zomervakantie door te gaan met het aanbod via kerkdienst gemist.
Wel gaan we weer naar de voor Kootstertille ‘gewone’ tijd van 11.00u. omdat de voorgangers en organisten vaak voorafgaande aan de dienst in Kootstertille in Twijzel of in een andere gemeente zijn. 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 09-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 23-08-2020 om 11.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 26-08-2020 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 26-08-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.